TONGXIN JISHU SHIYAN 2

TONXING JISHU SHIYAN 2, TJS-2, HUOYAN-1
NORAD: 41911  
Launch Date: 05.01.2017 15:18:04Vehicle: Chang Zheng 3B 

 • Headlines and external links regarding TONGXIN JISHU SHIYAN 2: Sat-ND Catalogue Search
 • Epoch DateLongitudeInclinationDriftAltitude
  16.05.2019 21:15:22107.5E0.0 35766 km
  15.05.2019 12:31:14107.5E0.0 35816 km
  10.05.2019 14:26:48107.5E0.0 35812 km
  05.05.2019 21:39:07107.4E0.0 35769 km
  26.04.2019 22:17:26107.5E0.0 35768 km
  23.04.2019 01:15:11107.5E0.0 35759 km
  15.04.2019 21:21:42107.4E0.1 35776 km
  14.04.2019 12:55:43107.5E0.1 35814 km
  10.04.2019 21:53:43107.5E0.1 35774 km
  06.04.2019 19:52:29107.5E0.1 35789 km
  30.03.2019 21:09:55107.4E0.1 35782 km
  22.03.2019 21:48:09107.4E0.1 35780 km
  17.03.2019 12:17:32107.6E0.1 35806 km
  23.02.2019 23:11:13107.5E0.2 35779 km
  24.01.2019 22:49:07107.4E0.2 35793 km
  09.01.2019 19:15:43107.5E0.3 35801 km
  30.12.2018 21:55:51107.5E0.3 35800 km
  02.12.2018 20:15:28107.5E0.5 35800 km
  24.11.2018 14:14:55107.5E0.5 35781 km

  Automatically compiled. Data may be inaccurate and/or inconsistent. Do not use to operate your satellite :-)