TONGXIN JISHU SHIYAN 2

TONXING JISHU SHIYAN 2, TJS-2, HUOYAN-1
NORAD: 41911  
Launch Date: 05.01.2017 15:18:04Vehicle: Chang Zheng 3B 

 • Headlines and external links regarding TONGXIN JISHU SHIYAN 2: Sat-ND Catalogue Search
 • Epoch DateLongitudeInclinationDriftAltitude
  03.11.2018 20:18:47107.5E0.4 35798 km
  26.10.2018 19:16:43107.6E0.4 35792 km
  18.10.2018 13:05:01107.4E0.4 35776 km
  05.10.2018 22:53:43107.6E0.3 35799 km
  21.09.2018 22:32:43107.5E0.3 35792 km
  06.09.2018 19:19:43107.4E0.3 35789 km
  16.08.2018 15:45:55107.4E0.2 35780 km
  21.07.2018 15:52:56107.5E0.2 35783 km
  28.06.2018 17:12:38107.4E0.1 35787 km
  27.05.2018 05:54:05107.6E0.1 35787 km
  11.05.2018 14:17:21107.6E0.0 35786 km

  Automatically compiled. Data may be inaccurate and/or inconsistent. Do not use to operate your satellite :-)