TONGXIN JISHU SHIYAN 2

TONXING JISHU SHIYAN 2, TJS-2, HUOYAN-1
NORAD: 41911  
Launch Date: 05.01.2017 15:18:04Vehicle: Chang Zheng 3B 

 • Headlines and external links regarding TONGXIN JISHU SHIYAN 2: Sat-ND Catalogue Search
 • Epoch DateLongitudeInclinationDriftAltitude
  23.02.2019 23:11:13107.5E0.2 35779 km
  24.01.2019 22:49:07107.4E0.2 35793 km
  09.01.2019 19:15:43107.5E0.3 35801 km
  30.12.2018 21:55:51107.5E0.3 35800 km
  02.12.2018 20:15:28107.5E0.5 35800 km
  24.11.2018 14:14:55107.5E0.5 35781 km
  03.11.2018 20:18:47107.5E0.4 35798 km
  26.10.2018 19:16:43107.6E0.4 35792 km
  18.10.2018 13:05:01107.4E0.4 35776 km
  05.10.2018 22:53:43107.6E0.3 35799 km
  21.09.2018 22:32:43107.5E0.3 35792 km
  06.09.2018 19:19:43107.4E0.3 35789 km

  Automatically compiled. Data may be inaccurate and/or inconsistent. Do not use to operate your satellite :-)