TONGXIN JISHU SHIYAN 2

TONXING JISHU SHIYAN 2, TJS-2, HUOYAN-1
NORAD: 41911  
Launch Date: 05.01.2017 15:18:04Vehicle: Chang Zheng 3B 

 • Headlines and external links regarding TONGXIN JISHU SHIYAN 2: Sat-ND Catalogue Search
 • Epoch DateLongitudeInclinationDriftAltitude
  21.09.2018 22:32:43107.5E0.3 35792 km
  06.09.2018 19:19:43107.4E0.3 35789 km
  16.08.2018 15:45:55107.4E0.2 35780 km
  21.07.2018 15:52:56107.5E0.2 35783 km
  28.06.2018 17:12:38107.4E0.1 35787 km
  27.05.2018 05:54:05107.6E0.1 35787 km
  11.05.2018 14:17:21107.6E0.0 35786 km
  05.05.2018 13:34:53107.6E0.0 35786 km
  28.04.2018 13:50:43107.5E0.0 35786 km
  21.04.2018 07:11:40107.5E0.0 35784 km
  07.04.2018 14:45:33107.4E0.0 35787 km

  Automatically compiled. Data may be inaccurate and/or inconsistent. Do not use to operate your satellite :-)